Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Aopeium Polonium Iron   185 83 371   570 66   609 565 522 3  0  
Batelloi Polonium Iron   214 98 468   570 54   722 531 566 2  0  
Beofo Rhodium Steel   51 5 528   609 8   443 515 408 1  0  
Bokyheo Colat Iron   384 235 764   760 301   800 707 742 1  0  
Gorheris Axidite Iron   224 152 575   682 138   370 552 531 1  0  
Higiate Duralloy Steel   714 589 986   989 399   898 945 933 1  0  
Hohiomee Polonium Iron   143 144 488   589 108   499 479 468 1  0  
Ihabi Plumbum Iron   32 6 377   519 29   936 407 403 1  0  
Jehaium Dolovite Iron   522 347 815   832 393   553 809 810 1  0  
Niwowo Kiirium Steel   157 56 561   640 82   427 553 490 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page