Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Neragaism Polonium Iron   178 123 411   556 141   699 488 542 2  0  
Jihi Plumbum Iron   79 44 407   559 5   495 416 422 3  0  
Difeian Axidite Iron   227 190 587   665 184   437 600 624 1  0  
Ofoubi Bronzium Iron   411 192 579   675 247   930 695 671 1  0  
Noesoroeic Bronzium Iron   330 197 601   684 273   343 642 641 3  0  
Osoic Axidite Iron   294 131 582   702 128   846 552 628 2  0  
Vocesis Bronzium Iron   320 269 649   759 236   69 716 627 1  0  
Ibaneism Colat Iron   459 315 676   820 322   885 730 716 3  0  
Upowea Dolovite Iron   555 322 755   835 358   809 854 771 1  0  
Paope Dolovite Iron   491 355 764   842 421   760 827 782 2  0  
First Page | Previous Page | Next Page