Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Ekoniris Plumbum Iron   123 32 339   555 11   163 452 425 1  0  
Veiweppa Polonium Iron   175 55 390   609 150   148 544 571 1  0  
Voihomo Plumbum Iron   48 55 397   516 34   840 428 430 2  0  
Epowi Bronzium Iron   347 250 540   702 251   665 607 670 3  0  
Hogieate Axidite Iron   298 128 568   616 238   710 552 585 2  0  
Raviosis Axidite Iron   198 118 582   682 143   589 565 546 2  0  
Befafe Bronzium Iron   368 176 648   700 252   857 705 655 2  0  
Gikanoine Colat Iron   434 308 683   801 285   592 685 735 2  0  
Ikalo Doonium Iron   584 372 802   952 460   72 845 896 3  0  
Axeium Doonium Iron   605 372 867   894 539   881 895 902 2  0  
First Page | Previous Page | Next Page