Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Tereian Kammris Iron   737 471 932   977 518   991 964 989 3  0  
Eapoite Kammris Iron   790 479 995   929 571   955 991 983 2  0  
Hoduium Polonium Iron   170 119 477   633 136   956 496 554 2  0  
Hassiwaide Polonium Iron   158 54 462   584 140   530 520 503 2  0  
Coonoism Axidite Iron   186 143 585   633 209   371 559 538 1  0  
Segeniine Dolovite Iron   577 306 774   828 378   939 774 777 3  0  
Senaris Doonium Iron   589 408 920   908 450   76 931 894 2  0  
Riewaige Polonium Iron   138 143 479   621 119   684 534 490 2  0  
Tonovoium Colat Iron   513 294 694   810 380   127 781 721 3  0  
Dokaeide Plumbum Iron   92 15 356   572 65   597 417 423 2  0  
First Page | Previous Page | Next Page