Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Veileusis Colat Iron   429 265 738   773 290   549 753 766 1  0  
Telylli Dolovite Iron   497 318 724   841 444   629 789 825 3  0  
Siohose Dolovite Iron   569 367 824   871 397   550 813 830 3  0  
Sasiete Kammris Iron   696 430 994   983 503   889 969 907 3  0  
Pivaic Plumbum Iron   9 26 362   503 51   104 484 463 1  0  
Opasseian Plumbum Iron   37 37 413   542 30   517 419 495 2  0  
Olleate Bronzium Iron   333 256 653   679 252   921 704 680 3  0  
Nibreena Polonium Iron   225 67 465   578 121   569 569 505 2  0  
Maviris Axidite Iron   323 116 578   677 195   495 590 638 2  0  
Heracoine Plumbum Iron   69 64 335   521 88   547 472 402 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page