Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Aopeium Polonium Iron   185 83 371   570 66   609 565 522 3  0  
Batelloi Polonium Iron   214 98 468   570 54   722 531 566 2  0  
Gorheris Axidite Iron   224 152 575   682 138   370 552 531 1  0  
Grasoca Bronzium Iron   345 241 654   676 254   947 697 677 3  0  
Hohiomee Polonium Iron   143 144 488   589 108   499 479 468 1  0  
Ihabi Plumbum Iron   32 6 377   519 29   936 407 403 1  0  
Nianidao Dolovite Iron   482 386 772   804 448   426 850 849 2  0  
Piasoate Polonium Iron   117 104 419   613 107   819 567 553 2  0  
Roniiam Doonium Iron   656 442 822   863 428   69 928 853 2  0  
Saomniate Plumbum Iron   20 10 414   574 13   15 475 419 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page