Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Bidiic Dolovite Iron   628 365 826   870 355   719 798 787 3  0  
Ceceris Colat Iron   467 301 754   824 297   124 720 743 3  0  
Deveteine Axidite Iron   193 178 561   696 181   183 586 643 1  0  
Epagoris Axidite Iron   287 160 578   657 185   974 633 648 2  0  
Gasekauium Doonium Iron   584 377 867   877 439   250 941 870 2  0  
Hiokia Axidite Iron   222 132 583   704 170   70 566 542 3  0  
Kodaic Plumbum Iron   66 46 383   527 66   247 432 408 3  0  
Laego Dolovite Iron   570 331 717   889 360   158 789 795 1  0  
Nawiium Dolovite Iron   610 294 738   802 446   824 854 825 1  0  
Ohouheate Plumbum Iron   51 46 321   522 20   282 474 477 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page